Joint Annual Health Review

Giới thiệu về Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới với những thay đổi quan trọng trong ngành y tế, người dân Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình khá cao so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của người dân đang ngày càng được cải thiện qua các năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế và chuyển đổi cơ cấu bệnh tật, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Quá trình đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác hỗ trợ phát triển cho thấy một phương thức hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả từ các nhà tài trợ là rất cần thiết khi Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến mức thu nhập quốc dân trung bình.

 
Giới thiệu báo cáo JAHR 2014

Báo cáo JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2016 – 2020. Báo cáo JAHR 2014 một mặt hỗ trợ xây dựng kế hoạch năm 2015, đồng thời cần tính tới thời điểm chuẩn bị xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành y tế và tổng kết 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến y tế.

 
Báo cáo đã xuất bản

JAHR 2012 front page

JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

JAHR 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh JAHR 2010: Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch 5 năm 2011-2015
JAHR 2008: Tài chính y tế ở Việt Nam JAHR 2007: Tổng quan ngành y tế