Joint Annual Health Review

Giới thiệu về Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới với những thay đổi quan trọng trong ngành y tế, người dân Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình khá cao so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của người dân đang ngày càng được cải thiện qua các năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế và chuyển đổi cơ cấu bệnh tật, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Quá trình đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác hỗ trợ phát triển cho thấy một phương thức hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả từ các nhà tài trợ là rất cần thiết khi Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến mức thu nhập quốc dân trung bình.

 
Giới thiệu báo cáo JAHR 2016

Báo cáo JAHR 2016 sẽ bao gồm 2 phần. Phần 1 của JAHR 2016 sẽ tập trung cập nhật các chính sách mới, tóm tắt các thay đổi lớn để xây dựng các khối của hệ thống y tế và cập nhật các chỉ số hoạt động y tế (một cập nhật đầy đủ và chi tiết về sức khỏe hệ thống sẽ được thực hiện ở giữa giai đoạn 2016-2020 , dự kiến ​​giới thiệu trong báo cáo JAHR 2019 ). Các chủ đề về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam được chọn cho phần chuyên đề của báo cáo JAHR năm 2016.

 
Báo cáo đã xuất bản
e JAHR 2012 front page
JAHR 2015: Tăng cường YTCS hướng tới bao phủ CSSK toàn dân JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân JAHR 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnhJAHR 2011: Nâng cao năng lực xây dựng CSYT, đổi mới TCYT và BHYT toàn dân

JAHR 2010: Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch 5 năm 2011-2015

JAHR 2008: Tài chính y tế