Joint Annual Health Review

Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Email In PDF.

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các tài liệu hướng dẫn tại văn bản số 4106/BKH-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Bộ Y tế xin báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2011, ước thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của ngành y tế và phần ngân sách do Bộ Y tế được giao quản lý.

 

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015, đồng thời tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng (Nghị quyết 46; 47 và các kết luận của Bộ Chính trị số 42; 43 và 44), ngành y tế tiếp tục xây dựng các văn bản thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngành; triển khai các đề án đã được Chính phủ phê duyệt như các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia; Chương trình đầu tư nâng cấp các bệnh viện từ nguồn trái phiếu Chính phủ và các dự án viện trợ nước ngoài.
Tình hình kinh tế- xã hội trong những tháng đầu năm 2011 đã xuất hiện nhiều yếu tố đáng lo ngại, tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Ngành y tế đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 9/1/2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011.
Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; giám sát, theo dõi và khống chế, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện các trường hợp xâm nhập, giảm thiểu việc lây truyền dịch bệnh.
Mạng lưới khám chữa bệnh từ trung ương đến địa phương được tập trung đầu tư; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được cải thiện đáng kể; quan tâm và triển khai thực hiện các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số, các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên từng bước được khắc phục, việc luân phiên cán bộ, chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới đã đạt những kết quả tích cực.

Nội dung kế hoạch ngành y tế năm 2012

Download Tiếng Việt
Download Tiếng Anh

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 16 Tháng 9 2011 08:23 )