Joint Annual Health Review

Thảo luận bàn tròn Báo cáo JAHR 2013

Email In PDF.
Để xây dựng báo cáo JAHR 2013, đầu tháng 3/2013, nhóm JAHR đã tổ chức một số buổi thảo luận bàn tròn để thu thập ý kiến chuyên gia về một số nội dung của báo cáo. 

Thảo luận JAHR 2013 (Chúc)
Ngày 4/3/2013, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc đã tổ chức thảo luận bàn tròn về nội dung tiếp cận thuốc phục vụ mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Đại biểu tham dự buổi thảo luận là các chuyên gia của Cục Quản lý dược, Vụ bảo hiểm y tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba. Tại buổi thảo luận các chuyên gia đã nêu ý kiến về 4 nhóm vấn đề chính: (1) tiếp cận thuốc thiết yếu, (2) giá thuốc, (3) danh mục thuốc chủ yếu chi trả bởi BHYT và (4) chất lượng thuốc. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề bất cập trong việc xây dựng và áp dụng danh mục thuốc thiết yếu, cơ chế điều hành quản lý giá thuốc, những khó khăn vướng mắc trong đấu thầu và thanh toán chi phí thuốc trong danh mục thuốc chủ yếu tại các bệnh viện, quản lý việc kê đơn theo tên gốc và tác động của vấn đề chất lượng thuốc trong tiếp cận thuốc. Tất cả các vấn đề này đã được thảo luận trong bối cảnh hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Các đại biểu tham gia buổi thảo luận cũng đã nhấn mạnh các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên và những băn khoăn trong việc lựa chọn các chỉ số theo dõi, giám sát kết quả thực hiện từng giải pháp nói riêng và tiếp cận thuốc trong bối cảnh bao phủ chăm sóc sức khoẻ nói chung. Một số vấn đề khác như tác động của vấn đề hội nhập, toàn cầu hoá cũng đã được nêu ra và sẽ tiếp tục được trao đổi thêm trong những cuộc họp góp ý cho báo cáo JAHR 2013 sẽ tổ chức trong thời gian tới. 
  

Ngày 6/3/2013, TS. Nguyễn Khánh Phương và PGS.TS. Hoàng Văn Minh đã tổ chức thảo luận bàn tròn về “Huy động đủ nguồn lực cho bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân” và “Chi phí y tế hộ gia đình”, với sự  tham dự của TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế - trưởng nhóm điều phối JAHR và các đại biểu đến từ Ban tuyên giáo trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng, WHO, Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ dân số, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng và các thành viên trong nhóm điều phối JAHR. Sau khi nghe các chuyên gia trình bày bản dự thảo báo cáo lần thứ nhất, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp cho từng chủ đề. Về huy động nguồn lực cần tập trung vào nguồn lực tài chính (chứ không phải nguồn lực chung) cho việc bao phủ CSSK cơ bản thiết yếu dựa trên phân tuyến kỹ thuật, tập trung vào y tế công, từ các nguồn khác nhau. Khái niệm “đủ nguồn lực” rất khó xác định bởi vậy tiêu đề cho nội dung này nên là “Tăng nguồn tài chính công cho y tế” và cần thống nhât khung đánh giá tài chính và bộ số liệu được sử dụng. Về nội dung “chi phí y tế hộ gia đình” cần kiểm tra chéo bộ số liệu, hạn chế sử dụng công thức và các thuật ngữ chuyên ngành, việt hoá các thuật ngữ để các nhà hoạch định chính sách dễ tiếp nhận. Nội dung này cũng nên có khung lý thuyết cho các giải pháp và nên có sự phân loại cho các địa phương. Với các chỉ số Cata (chi phí y tế thảm họa) và Impoor (nghèo hóa do y tế), nên tập trung vào đánh giá xu hướng hơn là bàn luận về giá trị tuyệt đối.
 
Ngày 15/3/2013, TS. Trần Thị Mai Oanh và TS Khương Anh Tuấn đã tổ chức buổi thảo luận bàn tròn nhằm xác định các vấn đề ưu tiên và giải pháp cải thiện tổ chức, quản lý mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Buổi thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu về y tế và từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Nội dung buổi thảo luận tập trung vào vấn đề xác định gói dịch vụ cơ bản như thế nào, bao gồm những dịch vụ gì để thực hiện mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân. Gói dịch vụ cơ bản cần tách bạch với dịch vụ tối thiểu và có sự phân biệt rõ ràng với quyền lợi trong bảo hiểm y tế và các dịch vụ thuộc các chương trình y tế quốc gia. Việc xác định gói dịch vụ cơ bản phải trên cơ sở quyền được hưởng, tính sẵn có của hệ thống y tế và khả năng chi trả. Các chuyên gia cũng đã thảo luận về các vấn đề ưu tiên và giải pháp cải thiện cả về tổ chức quản lý mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế, cơ chế tài chính nhằm đảm bảo đáp ứng mục tiêu CSSK toàn dân.

Ngày 16/3/2013, buổi thảo luận bàn tròn về chủ đề “Bảo vệ tài chính cho nhóm đối tượng dễ tổn thương” đã được tổ chức do PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương trình bày với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Cục, Vụ, Viện, các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế và các tổ chức phi chính phủ. Tại buổi thảo luận các chuyên gia đã cho ý kiến về việc chuyển đổi tên chủ đề thành “Bảo vệ tài chính cho người nghèo và các nhóm đối tượng khó khăn”, trong đó tập trung nhiều hơn vào đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, lưu ý người dân tộc sống ở vùng khó khăn và nhập cư làm việc trong khu vực không chính thức. Ngoài ra nên kết hợp thêm phần trình bày về người nghèo với chương trình 135 và các dự án đang hỗ trợ cho người nghèo. Phần các vấn đề ưu tiên và giải pháp nên phân thành 3 nhóm: trợ giúp/hỗ trợ; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vấn đề về quản lý đồng thời xem xét lại một số khuyến nghị liên quan đến văn bản cụ thể để đảm bảo tính khả khi và hợp lý. Một số đại biểu tham gia thảo luận cũng đã chia sẻ với chuyên gia một số tài liệu có thể được sử dụng tham khảo cho nội dung này.

Buổi thảo luận bàn tròn với chủ đề “Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB trong tiến trình bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” đã được tổ chức ngày 19/3/2013 do ThS. Vũ Văn Chính trình bày với sự tham gia của các chuyên gia của Bộ Y tế, các đơn vị nghiên cứu về y tế, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới và nhóm điều phối báo cáo JAHR. Các ý kiến thảo luận đều nhất trí việc đổi mới phương thức chi trả phải nhằm hướng tới mục tiêu tác động cho toàn hệ thống (tăng mức độ bao phủ, tăng năng lực và hiệu quả sử dụng, tăng khả năng bảo vệ về tài chính) và tới cá nhân cán bộ y tế (tăng đãi ngộ, khuyến khích để đảm bảo đời sống). Các chuyên gia cũng đề nghị xác định rõ các khái niệm về các phương thức chi trả, nội dung cần bám sát chủ đề trọng tâm năm 2013 là hướng đến bao phủ CSSK toàn dân, trong đó tập trung vào mục tiêu thúc đẩy gói CSSK cơ bản. Việc phân tích ưu và nhược điểm của từng phương thức chi trả phải được đặt trong bối cảnh hệ thống y tế của Việt nam và nhằm thúc đẩy dịch vụ tại cơ sở, nhóm dịch vụ phổ biến nhất, gần dân nhất đồng thời đảm bảo hài hoà lợi ích giữa bên cung ứng cũng như người sử dụng dịch vụ.
 
Buổi thảo luận bàn tròn cuối cùng trong chương trình xây dựng báo cáo JAHR năm 2013 đã được tổ chức ngày 23/3/2013. TS. Nguyễn Trọng Khoa đã trình bày dự thảo báo cáo chuyên đề “Bao phủ dịch vụ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền để thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân". Các đại biểu tham dự buổi thảo luận đã tích cực đóng góp ý kiến cho nội dung của chuyên đề. Theo đó, việc phân tích thực trạng nên xuất phát từ 3 khía cạnh, gồm: (1) tiếp cận khó khăn do y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của mô hình bệnh tật với sự gia tăng gánh nặng của bệnh không lấy truyền; (2) chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu do thiếu hụt nguồn nhân lực và trang thiết bị; và (3) vấn đề chi phí cho khám chữa bệnh trong đó có mặt trái của các chính sách về tự chủ và xã hội hoá (Nghị định 43, 85). Các thành tựu trong tăng cường tiếp cận khám chữa bệnh ở y tế cơ sở nên đề cập cả vấn đề mở rộng mạng lưới và mở rộng dịch vụ. Xem xét việc tiếp cận trên cả phương diện chiều rộng lẫn chiều sâu với các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến điều trị. Các giải pháp cho các vấn đề khó khăn, thách thức cần thực hiện đồng bộ cả về tổ chức, đào tạo, tài chính, giám sát; trong đó nhiều ý kiến đồng thuận về việc đề xuất hợp nhất hoá tổ chức khám chữa bệnh và dự phòng. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về việc điều chỉnh cấu trúc chuyên đề để làm nổi bật hơn các nội dung phân tích.
 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 15:55 )  

Ý kiến-Thảo luận 

 
#2 hack zing xuHoàng Phương Long 2014-08-19 02:08 Trích dẫn
 
 
#1 Thuốc thiết yếu và thuốc chủ yếuHoàng Na 2014-05-07 04:29
Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2010/TT-BYT Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở
khám chữa bệnh dùng ĐỂ THANH TOÁN BHYT nhưng Danh mục thuốc chế phẩm chủ yếu ở dạng tên riêng.
Ngày 18/11/2013 Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2013/TT-BYT Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần thứ VI để XÂY DỰ NG DANH MỤC BHYT trong đó danh mục thuốc từ đông y, dược liệu ghi tên thành phần chứ không ghi tên riêng.
Có những thuốc có thành phần phù hợp với Danh mục của Thông tư 40/2013/TT-BYT nhưng lại không có tên trong Thông tư 12/2010/TT-BYT như vậy có được BHYT thanh toán không ?
Trích dẫn
 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh