Joint Annual Health Review

Giới thiệu báo cáo JAHR 2015

Email In PDF.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và chuẩn bị cho một chu kỳ kế hoạch mới. Báo cáo JAHR 2015 sẽ tổng kết lại tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, cung cấp thông tin định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Báo cáo JAHR 2015 cũng sẽ tập trung vào chuyên đề “Tăng cường y tế cơ sở hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân”.

Dự thảo Tiếng Anh Dự thảo Tiếng Việt

Dự thảo khung JAHR 2015

Mục tiêu của Báo cáo JAHR 2015

- Hỗ trợ cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2016-2020 trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống y tế, những tiến bộ và kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, nhằm xác định những vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các định hướng chung và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch 5 năm tới (2016-2020).

- Khuyến nghị tăng cường y tế cơ sở hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Để thực hiện mục tiêu trên, báo cáo JAHR 2015 dự kiến sẽ bao gồm 3 phần.

Phần I.Tình hình thực hiện kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011 – 2015

Chương I: Bối cảnh kinh tế, xã hội, tình hình sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng

Chương II. Tình hình thực hiện Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011 – 2015

Phần II. Chuyên đề “Tăng cường y tế cơ sở”.

Chương III. Khái niệm, quan niệm và kinh nghiệm quốc tế

Chương IV. Thực trạng y tế cơ sở và CSSKBĐ ở Việt Nam

Phần III.  Kết luận và khuyến nghị chung

Chương V. Khuyến nghị về định hướng Kế hoạch y tế 5 năm 2016-2020

Chương VI. Khuyến nghị về định hướng phát triển y tế cơ sở trong thời gian tới

Phụ lục

Các chỉ số giám sát và đánh giá

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 4 2016 23:04 )  

Ý kiến-Thảo luận 

 
#2 Xin hoi để được mua hoac cung cap quyen bao caonguyen dieu ngoc tuy 2016-02-10 14:38
trân trong
Trích dẫn
 
 
#1 báo cáo chung tổng quan ngành y tế việt nam năm 2014Trương Tỷ 2014-11-05 08:38
tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh năm 2013 và năm 2014
Trích dẫn
 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh