Joint Annual Health Review

Tin liên quanKỷ niệm 55 năm thành lập Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế

Email In PDF.

Sáng 13/5/2016 tại Hà Nội, Vụ Kế hoạch- Tài chính Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập (1961-2016)

 

Hội nghị Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngành y tế 2016 – 2020

Email In PDF.

Sáng ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 ngành Y tế

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 09 Tháng 10 2014 03:12 )
 

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

Email In PDF.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 với chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015.”

 

Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện MDGs trong y tế

Email In PDF.

To be inserted

 

Quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030

Email In PDF.

Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;  Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/ 9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Y tế xây dựng Quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2001-2020, tầm nhìn đến 2030 có kết cấu như sau:

1) Đặt vấn đề

2) Phần thứ nhất: Đánh giá tình trạng sức khỏe và thực trạng hệ thống y tế

3) Phần thứ hai: Các dự báo phát triển

4) Phần thứ ba: Nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế

5) Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch

6) Phần thứ năm: Lộ trình và tổ chức thực hiện quy hoạch

Dự thảo Quy hoạch đã được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, Ngành, Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bao gồm một số nội dung chủ yếu sau

 
Trang 1 trong tổng số 5 trang