Joint Annual Health Review

Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030

Email In PDF.

Chiến lược Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 và những vấn đề sức khoẻ mới nảy sinh, việc xây dựng Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020 là hết sức cần thiết, định hướng cho các can thiệp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp.

Trong thập kỷ qua, với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế và sự tham gia tích cực của các ban ngành và toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân. Hầu hết các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tỷ số chết mẹ, chết trẻ em đã giảm đáng kể, khả năng đạt trước Mục tiêu Thiên niên kỷ đề ra vào năm 2015. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm nhanh và bền vững. Các bệnh dịch, lây nguy hiểm đã được khống chế.  

Mặc dù đạt được các thành tựu đáng ghi nhận, nhưng Việt Nam vẫn phải đương đầu với những khó khăn thách thức to lớn trong giai đoạn tới về gánh nặng bệnh tật kép, về tỷ số giới tính khi sinh, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về môi trường cũng như về thể lực của người Việt Nam, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn ở mức cao, gia tăng thừa cân-béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường cùng với một số bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng. Các thách thức trong bối cảnh mới tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực cao trong hành động, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, hướng tới tăng cường sức khỏe cho cộng đồng.

Đầu tư cho sức khoẻ là đầu tư cho phát triển, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cải thiện tình trạng sức khoẻ, nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam là một vấn đề then chốt và cấp bách hiện nay.

Chiến lược Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 và những vấn đề sức khoẻ mới nảy sinh, việc xây dựng Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020 là hết sức cần thiết, định hướng cho các can thiệp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp.

Nội dung Chiến lược (Dự thảo trình Chính phủ)

Download Tiếng Việt
Download Tiếng Anh

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 8 2011 04:24 )