Joint Annual Health Review

Thảo luận bàn tròn về 5 CTMTG phòng chống bệnh không lây nhiễm

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014, nhóm điều phối JAHR 2014 đã tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn góp ý kiến cho dự thảo lần thứ nhất báo cáo chuyên đề về 5 dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế ở Việt Nam

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014, nhóm điều phối JAHR 2014 đã tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn góp ý kiến cho dự thảo lần thứ nhất báo cáo chuyên đề về 5 dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế ở Việt Nam, bao gồm: (i) phòng chống bệnh tim mạch và tăng huyết áp, (ii) phòng chống bệnh đái tháo đường, (iii) phòng chống bệnh ung thư, (iv) phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản và (v) phòng chống bệnh tâm thần. Các buổi thảo luận bàn tròn có sự tham gia của nhóm điều phối, các chuyên gia JAHR 2014 và nhóm chuyên gia phòng chống bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Tại các buổi thảo luận, mỗi chuyên gia viết báo cáo đã trình bày tóm tắt dự thảo chuyên đề trong đó đề cập đến quá trình xây dựng và kết quả triển khai thực hiện các dự án phòng chống từng bệnh không lây nhiễm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Một số báo cáo chuyên đề còn thiên về phân tích các khía cạnh chuyên môn, kỹ thuật lâm sàng của từng bệnh. Những người tham gia thảo luận đã cùng chuyên gia viết báo cáo xem xét và xác định những khoảng trống về chính sách, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế với việc phòng chống từng bệnh KLN, trên cơ sở đó lựa chọn một số vấn đề ưu tiên và đề xuất một số giải pháp cho những vấn đề ưu tiên. Các buổi thảo luận đã thống nhất ý kiến về việc chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo để phù hợp với một báo cáo đánh giá chính sách, bám sát khung đề cương đã được thống nhất, không phân tích quá sâu về các khía cạnh kỹ thuật lâm sàng. Các báo cáo chuyên đề sẽ được hoàn thành sớm trong tuần đầu của tháng 4 để kịp tổ chức Hội thảo lần thứ nhất trong tháng 4/2014 theo đúng kế hoạch.


 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh