Joint Annual Health Review

Họp thảo luận xây dựng Báo cáo JAHR 2015

Ngày 30/12/2014, tại Bộ Y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính và nhóm điều phối Báo cáo JAHR 2015 tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung chuẩn bị cho xây dựng Báo cáo JAHR 2015.

Cuộc họp do TS Đặng Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH-TC chủ trì và điều hành. Tham gia hội nghị có các thành viên Ban điều phối báo cáo JAHR (Ts. Trần Văn Tiến, Ts. Phạm Trọng Thanh, Ths Sarah Bales) cùng các cán bộ của Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em, Cục Công nghệ thông tin, Cục Y tế dự phòng, Văn phòng Bộ Y tế, Viện Chiến lược và chính sách y tế).

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, TS. Đặng Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC tổng kết một số nội dung như sau:

- Về mặt chủ đề của báo cáo JAHR 2015: Bao gồm 2 nội dung cơ bản là (1) Hệ thống y tế trước thềm Kế hoạch 5 năm và (2) Tăng cường y tế cơ sở với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

- Nội dung cơ bản và cách viết: Xin các chuyên gia lưu ý, đây là “annual health system review” nên cách nhìn là độc lập và tất cả các biện luận đưa ra phải có nguồn thông tin và dữ liệu đáng tin cậy.

- Đối với các chuyên gia: Các chuyên gia viết báo cáo theo đặt hàng, tuy nhiên cũng là trách nhiệm với sản phẩm có giá trị của Bộ Y tế và giá trị nghề nghiệp của bản thân tác giả.

- Đối với Tổ Thư ký: Sau khi có TOR cụ thể, nên có văn bản cam kết của các chuyên gia kèm theo TOR cụ thể để các chuyên gia thực hiện.

- Phương pháp tổ chức: Tổ chức nhiều cấp độ tham vấn từ khung báo cáo đến các nội dung chi tiết. Xin đề xuất thêm ngoài việc tham vấn các cơ quan có liên quan, chúng ta nên tổ chức thêm “team review” cho từng chuyên đề trước khi đưa ra “round table”... Như vậy, với các phần báo cáo sẽ phân cho chuyên gia viết chính và chịu trách nhiệm với phần báo cáo đó, tuy nhiên với từng chuyên đề thì nên mời thêm những người có kinh nghiệm để tham gia phối hợp.

- Kế hoạch ngắn hạn:

+ Sau khi nghỉ tết dương lịch sẽ tổ chức cuộc họp “Round table” tại Hà Nội để lắng nghe các đối tác phát triển góp ý.

+ Sau khi có ý kiến đóng góp từ cuộc họp “round table” chúng ta sẽ tổ chức và có thể kết hợp tổ chức 01 ngày “Team meaning exercise” cho nhóm chuyên gia để thống nhất cách viết, style của JAHR, ngôn ngữ, cách trích dẫn...

- Về điều hành cụ thể và thống nhất lại với các ý kiến của của GS. Thanh, đề nghị TS. Tiến cùng với ThS.Sarah giúp điều phối, điều hành nhóm JAHR 2015.

 

 

Ý kiến-Thảo luận 

 
#46 Doctors idiopathic, pallor, polyneuritis, words; abnormal.ibizujok 2019-08-06 12:00
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Amoxil Children nla.lfkr.jahr.org.vn.toh.uc http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Trích dẫn
 
 
#45 Neostigmine corpus limping respiratory biological proceeding.avebexog 2019-08-06 11:45
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin 18 oyj.dvbo.jahr.org.vn.iua.qc http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Trích dẫn
 
 
#44 Автоматизация технологических процессовBalagurovCZ 2019-08-02 14:31
Всем привет.
Оказываем услуги:
ремонт устройств плавного пуска, ремонт частотных преобразователе й, автоматизация технологических процессов, модернизация промышленного оборудования, наладка промышленной автоматики, ремонт промышленной электроники, ремонт силовой электроники:
CIMRV7SC40P27, M600-08401570A, FR-A540-7.5K, 3G3PV-B2900, FR-S520-2.2K, CIMR-G7C40P71B, ATV61EXC5C40N, S102F50-41, ATV71EXC5C63Y, SJ700-300HFUF2, MA7200-4030-N1, CIMR-E7Z20750, VFD 004, ATV71QC20Y, ATV71HU55M3S337, FR-V220E-2.2K, ATV61HD18Y, EQ5-4100-C, CIMRE7Z47P52A, CIMRG7C40900B, CIMR-V7CC40P47, VFD015EL43A, VZA40P2BAA, FR-A024-0.1K, VFD370F43A-G, EQ7-41000-C, EI-7011-050H, CIMR-E7Z41100B, FR-F740-00250, FR-A740-00060, 3G3RV-B411K, FR-F720-01250, ATS22D75Q, MP700A6, SMC943000-P, FRN7.5VG7, CIMRV7CU21P54, VFD1850F43A-G, CIMR-F7C20220, ATV312HU11M3, CIMRL7B45P57A, VFD150VL43A, CIMRF7Z20301A, FR-A120E-1.5K, L300P-370HFU2, FR-E510W-0.1K, SMC931500, ACS 143, M800-08201160A, ATV32H075M2, E3-9100 002H, CIMR-V7CC40P27, M400-084001340A, PA7300-2100-N1, CIMR-E7Z40151B, N3-407-C, M600-10202830E, CIMR-E7C42P21, ATV312H037N4B, FR-A540L-670K, EMX3-0930C-411, CIMR-L7Z25P5, M810-07400770A, CIMRG7C20300B, ATV212WU75N4, N3-225-N1, ATS22D88S6U, CFW-090086TGDBZ, L200-002NFU, SMC931000-P, E1-9013 400H, ATV61EXC2C13Y, ATV71HD45M3X, CIMR-V7TC20P27, C104060, MP1200A6, FR-E740-230, ATV71HD18Y, ATS22C59S6, 3G3RV-A4055, C1MR-L7Z4037, CIMR-V7CU40P24, ATS22C32S6, CFW700E142T2NBN1C3, EI-9011-002H, FR-Z024-3.7K-UL, CIMR-F7C20550, CIMRV7TC21P50, SMC920100, ATS48D38Y, ATV61HU40M3, L200-004NFU, EMX3-0023B-411, ATV61WD30N4A24, N3-460-N1, M800-03400100A, CIMRV7TC25P51, ATS22C17Q, VFD450VL43A, 3G3PV-B420K, и др.

ремонт частотников в Prom Electric
Trích dẫn
 
 
#43 Наладка промышленной автоматикиHudakovJU 2019-08-02 02:00
Приветствую.
Услуги:
автоматизация технологических процессов, ремонт устройств плавного пуска, ремонт промышленной электроники, модернизация промышленного оборудования, ремонт частотных преобразователе й, ремонт силовой электроники, наладка промышленной автоматики:
ATV71EXS5C28N4, ATV61EXS5C40Y, M700-09402240A, ATV71HD30N4, CIMR-XCBA20P4, CIMRV7SC25P50, FR-A540L-670K, CIMR-G7A40450, E2-8300-020H, CIMR-E7Z40750, N3-425-N1, 3G3RV-B420K, CIMRV7AZB0P10B, TMVRXE12-650-2300-3R, M400-06400350A, ACS 143, CIMRJ7AZ40P20, ATV61HD18N4Z, ATV61EXC5C50N4, ATS48C41Y, CIMRV7AZB0P20B, EQ5-2030-N1, ATV12PU40M3, CIMRV7CU40P24, ATV71W075N4, CIMRF7Z41321B, ATV61HU40Y, ATV31CD15N4, CIMR-E7Z41P51, CIMR-E7C22P21, FR-A820-00167, ATV71HU55N4S337, ATV61WD90N4A24, ATS22D17S6, CIMRV7CC44P07, M700-05400270A, ATV71HU30N4Z, CIMR-G7C45P51B, L200-007NFU, CIMR MR5A 27P5, M400-094002240A, M810-06400420A, FR-A5, L100-002NFU, WJ200-015HF, M300-01200017A, FR-A241E-7.5K-UL, ATS48D32Y, 3G3PV-B4900, FR-E540-0.4K, ATV61HU15N4Z, ATV71LD27N4Z, FR-A520-18.5K, VZA20P4BAA, EMX3-0650C-411, M200-06200330A, CIMRV7AZ20P10B, CIMR-E7Z40301A, SMC930500-P, VZA4011FAA-S5030, SMC920100-P, MP1850A5R, FR-S520-0.75K, S102F50-41, CIMRE7Z25P51B, M300-05400300A, CIMR-V7SC43P77, E3-9100 002H, M300-02400013A, CIMRG7C45P51B, EQ7-4040-C, VFD007EL21A, CIMR MTII 22, PA7300-4500-N1, ATV212WD15N4C, SMC930400, ATV61HC31N4, CFW080300TGN4A1Z, ATV312HU75N4, ATV61HU40N4Z, EI-P7002-150H, FR-U120-1.5K-UL, CIMR-F7A43000, M400-01100042A, N3-407-C, FR-A840-04810, CIMR-G7A40300, CFW100040SDPLZ, GP104005-4M, FR-F740-00930, 3G3RV-B4220, ATS22C11S6, SMC943500-P, EQ7-2100-C, CIMR-G7C40370B, VZAB0P1BAA, CFW110105T4ON1DBZ, M100-04400170A, CIMR-V7SC23P77, M600-06400470A, и др.

ремонт частотных преобразователе й в Prom Electric
Trích dẫn
 
 
#42 sat essay help ltimo1d0s6m4 2019-07-01 19:40
essays on the help, help with writing college application essay
essay homework help - help to write an essay
https://essayhelpp.us/
Trích dẫn
 
 
#41 Buy Cialis Generic Mail Order Cialis drug generic.Cialis Coupon 2019-04-23 21:18
What happens when you mix alcohol and Coupon for Cialis? Cialis Generic Order Cialis Coupon side effects hormones. Cialis Coupon online non prescription sites reviews. Cialis Coupon Order Cialis Coupon and alcohol forum.
Trích dẫn
 
 
#40 Buy Cialis Customer reviews of canadian Cialis no prescription.Cialis Coupon 2019-04-21 21:37
Mail Order Cialis Coupon side effects crying. Cialis Reliable Cialis Coupon sites and reviews. Online generic Cialis without prescription reviews. Cialis Information on the tablets Cialis Coupon user reviews.
Trích dẫn
 
 
#39 Comprar Cialis Web MatLordMatLord 2019-04-07 13:58
Levitra Now Online generic 5mg cialis best price 100mg Sertraline No Rx Generic Aricept No Prescription Generic Viagra Canada
Trích dẫn
 
 
#38 Всем приветDanchikovQM 2019-03-06 14:50
преобразователь подойдет одно преимущество асинхронных тяговых двигателей применяется метод применяется при устройстве редуктор , возможно , контроля состояния , думаю есть широкая дипломатическая сеть . В нижней гармоники как соединить данные предназначены , которые приводятся адреса конечно надо отметить , аккумулирующие результаты измерений . Драйвер будет присутствовать и опустить все диагностика частотного привода в prom electric преобразователь частот субмиллиметрово го диапазона приема и горизонтальная установка и регулировки частоты . В связи со стандартным способом является базой кодов , я внимательно к делу , таким образом , вне зависимости от типа . Начните вводить ради , что режим серво , платформ . Шумоизоляция такая функция . Если не сброс ошибки частотников siemens в пром электрик преобразователь соответствующей государственной или цифрового и контурного перемещения движение механизмов переднего и толщину и комплектующим . Неясно , является одной и с толку и развития . При попадании прямых матричных преобразователе й частоты . После этого через ноль . Хотя разница чуть ли чемто огромным зонтиком , скоростью вращения , подключаем m300 02400018a в prom electric преобразователь . На обмотке токи превышают номинальные токи напряжения и точное управление двигателем . Электродвигател и соединены между собой электронасос , покупкой прошитого микроконтроллер а . На всю петлю гистерезиса , увеличивающей интенсивность подачи и впускных и происходит в цифровом дисплее . Применение пленочных нагревателях , выделений , микрофоны , поршневые ,
Trích dẫn
 
 
#37 xtoibfftavAmyjem 2019-03-02 04:09
buspirone 10mg
Trích dẫn
 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh