Joint Annual Health Review

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo JAHR 2015

Ngày 26/5/2015, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế và Nhóm điều phối Báo cáo JAHR 2015 đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2015 tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Hà Nội.

 

Hội thảo do PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì và điều hành. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban điều phối báo cáo JAHR; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ Y tế; đại diện các Viện, Trường, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; đại diện các Sở Y tế Bắc Ninh, Vĩnh phúc, Hải Dương; và các chuyên gia quốc tế đại diện cho các tổ chức WHO, EC, WB, UNFPA, UNICEF, ADB, GIZ, JICA, USAIDS, HAIVN, CHAI, CDC, OUCRU…

Sau khi nghe Nhóm điều phối Báo cáo JAHR trình bầy khung báo cáo năm 2015, bao gồm 2 nội dung cơ bản là (1) Hệ thống y tế trước thềm Kế hoạch 5 năm và (2) Tăng cường y tế cơ sở với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã phát biểu ý kiến chỉ đạo như sau:

- Báo cáo JAHR là báo cáo tổng quan chung, nên các đánh giá nhận định thường mang tính tổng quát, vĩ mô. Tuy nhiên, nên xem xét để có thể đưa thêm một số nghiên cứu tình huống (Case study) để minh hoạ và dễ hình dung.

- Ngoài đưa ra các phân tích, đánh giá cho việc xây dựng kế hoạch vĩ mô, cũng nên từng bước hướng đến việc Báo cáo JAHR có thể được sử dụng nhiều hơn trong việc lập kế hoạch của các địa phương.

- Đối với vấn đề Tài chính, nên quan tâm hơn đến việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công hiện có.

Hội thảo tiếp tục với các phiên thảo luận chuyên đề của báo cáo JAHR năm nay. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, TS. Đặng Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC tổng kết một số nội dung như sau:

- Trong chu trình ngân sách, đầu tiên là phải phát hiện ra được các vấn đề ưu tiên. Mỗi lĩnh vực có thể có nhiều vấn đề, các vấn đề đó có  thể đan xen, vậy chúng ta phải xác định các vấn đề nào là ưu tiên. Vấn đề nào là bức xúc nhất, cần phải ưu tiên giải quyết. Trong phần khuyến nghị của JAHR ở phần dân số, để phục vụ KH 5 năm nên đưa ra một số chỉ tiêu ngắn gọn cho 5 năm tới. Các chuyên gia tập trung cho 3 vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

- Về nhân lực y tế: Cần xác định rõ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo, xác định rõ nhu cầu đào tạo trong thời gian tới và các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhân lực y tế.

- Về tài chính y tế : Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công, trong đó đề xuất các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng BHYT như công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB…; nghiên cứu các vấn đề liên quan để thế nào sử dụng hiệu quả ngân sách chi cho YTDP. Bổ sung các số liệu về huy động nguồn lực y tế tư nhân...

- Dược, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị, công trình y tế: Cập nhật các số liệu về dược, vắc xin, sinh phẩm y tế từ góc độ người dân trong thời gian gần đây để đánh giá toàn diện về sự tiếp cận thuốc, kiểm soát chất lượng thuốc; Cần phân tích sâu về đánh giá tính hiệu quả sử dụng các công trình y tế, các trang thiết bị y tế và các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, từ đó đưa ra các khuyến nghị đầu tư phù hợp trong tương lai

- Quản trị y tế và thông tin y tế: Phân tích sâu về thực trạng công tác thu thập thông tin y tế, tính chính xác của số liệu, trong đó có các vấn đề liên quan đến biểu mẫu báo cáo, thu thập và cơ chế phản hồi của các tuyến và việc thử nghiệm, triển khai các phương thức quản lý và sử dụng thông tin y tế mới trong công tác y tế như ‘y học từ xa’…

- Cung ứng dịch vụ y tế dự phòng và KCB: Nên có tìm hiểu sâu hơn về vấn đề tiếp cận, chênh lệch trong tiếp cận ở mức nào, cần có một nghiên cứu đánh giá đầy đủ để giải quyết và vấn đề lồng ghép giữa YTDP và KCB.

- Dân số, KHHGĐ và Sức khỏe BMTE: Xác định các vấn đề ưu tiên trong việc xây dựng hành lang pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và sử dụng các phương tiện tránh thai

- Kế hoạch ngắn hạn:

+ Các chuyên gia sẽ hoàn chỉnh lại bản ma trận (matrix) về xác định ưu tiên, giải pháp, chỉ số theo dõi, đánh giá và gửi lại cho Nhóm điều phối trong 1-2 ngày tiếp theo, đồng thời gửi bản text trong vòng một tuần tới.

+ Dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thảo luận bàn tròn cho nhóm dược và cho một phần trong Chương I để hoàn chỉnh báo cáo.

+ Nhóm điều phối sẽ tiếp thu các ý kiến, các vấn mới liên quan đến nội dung báo cáo từ các đại biểu và làm việc với các chuyên gia để hoàn thiện báo cáo.

 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh