Joint Annual Health Review

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho nhóm xây dựng JAHR

Bộ Y tế trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 20 cá nhân đã có đóng góp tích cực cho xây dựng báo cáo Tổng quan hằng năm ngành y tế giai đoạn 2007-2014

Từ năm 2007, Bộ Y tế và “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group - HPG)  đã thỏa thuận hằng năm cùng phối hợp xây dựng Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint Annual Health Review – JAHR). Mục đích của Báo cáo nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Báo cáo JAHR có nhiệm vụ: (i) Cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá tiến độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển liên quan đến sức khỏe của Việt Nam; (ii) Cập nhật thực trạng 6 hợp phần của hệ thống y tế, tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và các khuyến nghị của JAHR những năm trước; (iii) Phân tích sâu một số chuyên đề lựa chọn cho từng năm, để xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp.

từ năm 2007 đến nay, Báo cáo JAHR đã xuất bản liên tục 8 lần và năm 2015 là năm thứ 9 xây dựng báo cáo. Báo cáo JAHR đã góp phần trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách y tế như (i) xác định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế dựa trên sự phân tích, đánh giá những thành tựu, tiến bộ và những khó khăn, hạn chế; (ii) theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách y tế và kế hoạch hằng năm của ngành y tế; (iii) khuyến nghị việc bổ sung, hoàn thiện chính sách và các giải pháp tương ứng, ngắn hạn và dài hạn. Báo cáo đã được phổ biến rộng rãi bằng bản in và đăng tải trên website của Bộ Y tế và của Ban biên tập, được các cơ quan, đơn vị trong nước và các đối tác phát triển quốc tế đánh giá cao, coi đây là một ấn phẩm rất có giá trị.

Có được kết quả đó là có sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế, sự hợp tác và phối hợp có hiệu quả của các Vụ, Cục, Viện của Bộ Y tế, sự tham gia tích cực các tổ chức trong nước và quốc tế,  đặc biệt là vai trò của Ban điều phối trong định hướng, tổ chức, điều phối toàn bộ các hoạt động xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo cũng như vai trò của các chuyên gia đã làm việc rất tích cực để dự thảo từng chương mục của báo cáo. Để ghi nhận những đóng góp đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 20 cá nhân đã có nhiều thành tích trong xây dựng các Báo cáo giai đoạn 2007-2014. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã trao bằng khen cho các cá nhân tại buổi Hội thảo tham vấn xây dựng báo cáo JAHR 2015.

 

Gửi bình luận của bạn


Mã xác nhận
Refresh