Joint Annual Health Review

Giới thiệu báo cáo JAHR 2016

Email In PDF.

Báo cáo JAHR 2016 sẽ bao gồm 2 phần. Phần 1 của JAHR 2016 sẽ tập trung cập nhật các chính sách mới, tóm tắt các thay đổi lớn để xây dựng các khối của hệ thống y tế và cập nhật các chỉ số hoạt động y tế (một cập nhật đầy đủ và chi tiết về sức khỏe hệ thống sẽ được thực hiện ở giữa giai đoạn 2016-2020 , dự kiến ​​giới thiệu trong báo cáo JAHR 2019 ). Các chủ đề về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam được chọn cho phần chuyên đề của báo cáo JAHR năm 2016.

Phần cập nhật hệ thống y tế trong báo cáo JAHR 2016 sẽ tập trung cập nhật các chính sách, cơ chế mới được ban hành trong năm 2015 đối với hệ thống y tế, tóm tắt những thay đổi lớn đối với các cấu phần cơ bản của hệ thống y tế và cập nhật các chỉ số theo dõi đánh giá hệ thống y tế (Cập nhật hệ thống y tế toàn diện và chi tiết sẽ được thực hiện vào giữa kỳ kế hoạch y tế 5 năm 2016-2020, dự kiến trong báo cáo JAHR 2019). Nhóm chuyên gia viết báo cáo cập nhật hệ thống y tế những năm trước đây sẽ tiếp tục được huy động cho báo cáo JAHR 2016.

Chủ đề Già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam được lựa chọn cho phần báo cáo chuyên đề báo cáo JAHR 2016. Dự kiến sẽ mời các chuyên gia trong và ngoài ngành y tế tham gia viết báo cáo chuyên đề (các chuyên gia từ Viện Lão khoa, Bộ Lao động thương binh xã hội, Viện Chiến lược và CSYT, trường ĐH YTCC, Viện Chính sách Công và Quản lý (ĐH KTQD),  và chuyên gia từ các Vụ, Cục của BYT).

 

Xem Dự thảo Đề cương chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 06 Tháng 8 2017 09:39 )  

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh