Joint Annual Health Review

Tin nội bộ

Phản hồi của Ban biên tập JAHR 2012 về ý kiến của các đối tác quốc tế (Đại sứ quán Mỹ tổng hợp)

Ban biên tập JAHR 2012 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đối tác trong nước và quốc tế cho Báo cáo JAHR 2012. Sau đây, Ban biên tập xin được đăng toàn bộ nội dung các ý kiến của các đối tác quốc tế (do Đại sứ quán Mỹ tổng hợp ý kiến) để tham khảo. 
 

Phản hồi của Ban biên tập về ý kiến của HPG cho JAHR 2012

Trong quá trình xây dựng Báo cáo JAHR 2012, Ban biên tập đã nhận được ý kiến của nhóm Đối tác hỗ trợ y tế (HPG). Ban biên tập trân trọng cám ơn  các ý kiến để cải thiện nội dung, nâng cao chất lượng Báo cáo JAHR 2012. Nhóm Điều phối xin được đăng nguyên văn các ý kiến và phản hồi của nhóm điều phối.
 

Hội thảo JAHR 2012: Cập nhật hệ thống y tế

Ngày 11/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo Báo cáo JAHR năm 2012: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về 2 Chương mở đầu trong Báo cáo JAHR 2012:

 

Góp ý cho Báo cáo JAHR 2012

Sau cuộc họp thảo luận góp ý cho Báo cáo Tổng quan ngành y tế năm 2012 tại Hà Nội ngày 4/7/2012, Ban Biên tập đã nhận được nhiều góp ý có giá trị của các chuyên gia trong và ngoài nước. Ban Biên tập xin trích đăng bình luận của Ts. Johann W. von Krause, Chuyên gia tư vấn của Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội. Nội dung và phản hồi của Ban Biên tập xin được trích đăng bằng tiếng Anh để thể hiện rõ ý kiến của tác giả  
 
Trang 5 trong tổng số 7 trang