Joint Annual Health Review

Tin nội bộ

JAHR 2012: Hội thảo về các vấn đề ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng KCB

Jahr workshopNgày 4/7/2012 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tham vấn về các vấn đề ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
 

Họp chuẩn bị xây dựng Báo cáo JAHR 2012

Ngày 23/9/2011 tại Vụ Kế hoạch-Tài chính, Ban điều phối JAHR đã tổ chức cuộc họp để thảo luận nội dung dự kiến cho Báo cáo JAHR 2012. Cuộc họp có sự tham gia của Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, Vụ Bảo hiểm y tế, Văn phòng Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng, Tổ chức Y tế thế giới  và một số chuyên gia.

 

Hội thảo lần thứ 3 về JAHR 2011

Sáng ngày 19/05/2011, tại khách sạn Hà Nội, Vụ Kế Hoạch Tài Chính đã chủ trì Hội thảo báo cáo tổng quan ngành Y tế (JAHR) 2011 lần thứ ba.
 

Hội thảo lần thứ 2 về JAHR 2011

Tiếp theo hội thảo báo cáo chung tổng quan ngành Y tế JAHR 2011 đầu tiên vào trung tuần tháng 4, buổi hội thảo JAHR lần II đã được tổ chức vào 06/05/2011 tại khách sạn Hà Nội, do Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế chủ trì.

 
Trang 6 trong tổng số 7 trang