Joint Annual Health Review

Tin nội bộ

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo JAHR 2015

Ngày 26/5/2015, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế và Nhóm điều phối Báo cáo JAHR 2015 đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2015 tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Hà Nội.

 

Họp thảo luận xây dựng Báo cáo JAHR 2015

Ngày 30/12/2014, tại Bộ Y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính và nhóm điều phối Báo cáo JAHR 2015 tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung chuẩn bị cho xây dựng Báo cáo JAHR 2015.

 

Hội thảo phần chuyên đề Báo cáo JAHR 2014

Ngày 24/4/2014, Hội thảo xin ý kiến góp ý cho phần chuyên đề của Báo cáo JAHR 2014 đã được tổ chức tại Tp. Bắc Ninh.

 

Thảo luận bàn tròn về 5 CTMTG phòng chống bệnh không lây nhiễm

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014, nhóm điều phối JAHR 2014 đã tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn góp ý kiến cho dự thảo lần thứ nhất báo cáo chuyên đề về 5 dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế ở Việt Nam

 
Trang 2 trong tổng số 7 trang