Joint Annual Health Review

Tin nội bộ

Hội thảo giới thiệu phần tổng quan Báo cáo JAHR 2014

Ngày  18 tháng 6 năm 2014, tại Ba Vì-Hà Nội, Ban Điều phối Báo cáo JAHR đã tổ chức hội thảo góp ý phần tổng quan báo cáo JAHR 2014, bao gồm 2 chương: Chương 1. Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và chương 2. Cập nhật thực trạng hệ thống y tế.

 

Hội thảo xin ý kiến đóng góp cho phần Tổng quan của báo cáo JAHR năm 2013

Ngày 14/06/2013, Hội thảo xin ý kiến đóng góp cho phần Tổng quan của báo cáo JAHR năm 2013 đã được tổ chức tại Khách sạn Hà Nội
 

Hội thảo chuyên đề "Bao phủ CSSK toàn dân"

Hội thảo báo cáo JAHR 2013, chuyên đề "Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân" đã được tổ chức ngày 22/5/2013 tại Vĩnh Phúc.

 

Hội thảo về báo cáo JAHR 2013

Bộ Y tế phối hợp với nhóm đối tác y tế (HPG) để xây dựng Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 (JAHR). Chủ đề của báo cáo năm nay là "Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân".

 
Trang 3 trong tổng số 7 trang