Joint Annual Health Review

Đánh giá nội dung web JAHR

Đánh giá nội dung web JAHR
Rất tốt
115  54.5%
Tốt
64  30.3%
Kém
16  7.6%
Bình thường
9  4.3%
Không quan tâm
2  0.9%

Số người tham gia bình chọn  :  211
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 01:37